OVT Utrecht

Hulpconstructies voor passagiersstromen. 

Voor de realisatie van het nieuwe station waarbij de reizigers geen hinder mogen ondervinden van de werkzaamheden die om hen heen uitgevoerd worden zijn diverse hulpconstructeis benodigd om de passagiersstromen veilig te kunnen laten plaats vinden. TCAV heeft de engineering verricht voor al de benodigde tijdelijke publieksvriendelijke constructies.

Hierbij werd het gehele traject opgepakt. Startend met het maken van draaiboeken en studies m.b.t. volume verplaatsingen van reizigers en aansluitend het maken van ontwerpen, uitvoeringstekeningen, berekeningen van alle verder benodigde hulpconstructies evenals overleg met controlerende partijen als Movares en de gemeente Utrecht.

Gedurende het gehele traject zijn talloze tekeningen en berekeningen gemaakt voor wanden, doorgangen, daken, afscheidingen, loopbruggen, bordessen, trapopgangen, liftopstellingen, etc.

Bijzonderheden:

• De kracht van complexe staalconstructies gecombineerd met de kracht van steigerwerk.
• Toepassing materiaal voor tijdelijke toepassing in een setting voor semi permanente toepassing.
• Veel hogere constructieve eisen aan de constructies bij publiekelijke toepassing dan bij tijdelijke constructies.
• Complexe ontwerpen binnen een complexe constant veranderende omgeving.

Hoofd opdrachtgever:
ProRail

Hoofd aannemer:
Besix

Opdrachtgever:
RECO

Vogels Constructeur Uitvoering