Off-shore

Constructies op open zee staan onder invloed van bijzondere weersomstandigheden en behoeven onderhoud, waarvoor bijzondere, vaak hangende, steigerconstructies nodig zijn. Digitale uitwisseling van gegevens via standaard formulieren en compacte duidelijke tekeningen zorgen er voor dat uw specialisten die veilige werkplek kunnen realiseren. Deze documenten worden naar keuze in het Nederlands, Engels of Duits opgesteld.

Bij complexe situaties kan via een laserscantechniek de situatie tot de millimeter nauwkeurig 3Dimensionaal in beeld worden gebracht op basis waarvan verdere engineering kan plaats vinden.

In overleg communiceert TCA Vogels ook buiten haar vaste kantoortijden met uw medewerkers.

Groot genoeg om capaciteit te leveren

Uw adviseur tijdens de uitvoering

Klein genoeg om persoonlijk te blijven

Groot genoeg om capaciteit te leveren

Uw adviseur tijdens de uitvoering

Klein genoeg om persoonlijk te blijven