Algemene Voorwaarden

DNR2011 (NED)

Op alle werkzaamheden van “Vogels Constructeur Uitvoering BV”, constructeur uitvoering”  is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs. De meest recente editie, waarin onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, is juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Download de Nederlandse DNR.

DNR2011 (ENG)

“Vogels CU, engineering for construction” conducts all its assignments under the applicability of the DNR2011.

New Rules 2011 “Legal relationship client – architect, engineer and consultant). This is a standard arrangement for the conclusion of contracts between clients and contractors in the field of design, consulting and management in construction.

Download the English DNR2011.

Policy intellectueel eigendom.

In een continu veranderende omgeving met steeds verder gaande integratie van werkzaamheden worden steeds meer “eigen” producten open source aangeboden en kunnen derden gebruik maken van duur ontwikkelde kennis en data.

Vogels CU investeert nadrukkelijk in deze ontwikkelingen (BIM), maar benadrukt tegelijkertijd haar eigendomsrecht en zal bij aantoonbaar oneigenlijk gebruik ook de nodige stappen ondernemen om dit eigendomsrecht te doen gelden.

Verstrekking van documenten per mail of een informatiedrager betekent daarom niet dat het (intellectuele) eigendomsrecht overgaat naar de ontvanger(s), maar impliceert slechts het gebruiksrecht binnen de projectmatige toepassing.

Vogels Constructeur Uitvoering