Laserscannen

Inmeten bestaande situatie

Handmatig tekenwerk, verouderde documenten, niet geregistreerde aanpassingen. Het zijn een aantal aspecten die het inmeten van constructies en gebouwen noodzakelijk maken bij onderhoudswerkzaamheden. Het in kaart brengen van een bestaande situatie m.b.v. handmatige metingen geeft vaak voldoende resultaat. Het handmatig inmeten geeft lokale puntmetingen. Het uiteindelijke beeld wat ontstaat is daardoor een beperkte en grove opname van de totale constructie met de elementaire onderdelen. Veelal is de gevraagde nauwkeurigheid ook niet hoog en volstaat 2D-tekenwerk als resultaat.

Zodra de situatie complexer wordt met gedetailleerde constructies, ruimtelijke objecten en moeilijk bereikbare locaties kan het handmatig inmeten lastig, tijdrovend en soms zelfs onmogelijk worden. Het vraagt de nodige voorbereiding om vooraf goed te bepalen wat en hoe ingemeten moet worden en hoe vast te leggen, om achteraf over de juiste gegevens te beschikken en te verwerken tot een bruikbare tekening. Alle data worden bovendien handmatig verwerkt in een CAD-pakket met een schijnnauwkeurigheid. In het slechtste geval moet men terug naar de locatie om aanvullende data te verzamelen.

3D laser scannen

Bij een 3D laserscan wordt een ruimte, een object (een steiger, een bekisting, een gebouw, een vertrek, etc.) 3 dimensionaal in beeld gebracht, waarna TCA Vogels met de verkregen informatie aan de slag gaat. Deze techniek is uitermate geschikt in bijvoorbeeld de renovatie, restauratie of industriële omgeving.

Analoog aan pixels bij een foto kan men kiezen uit verschillende fijnheden en zo de scan methodiek afstemmen op de informatiebehoefte. De metingen kan men zo nauwkeurig uitvoeren dat zelfs zakkings-, verplaatsings- en vervormingsanalyses mogelijk zijn. Om de juiste keuze te maken tussen gewenst resultaat versus scanmethodiek versus kosten wordt TCA Vogels ondersteund door Pelser-Hartman.

Afgestemd op de informatiebehoefte wordt door de engineers van Pelser-Hartman een scan uitgevoerd en de ruwe data omgezet naar een 3D CAD-omgeving. TCA Vogels ontwerpt vervolgens de benodigde hulpconstructie.

Waarom kiezen voor een 3D scan?

• Een scan geeft een 3D beeld wat voor veel partijen een nuttig hulpmiddel is in het juiste begrip van de situatie, aanwezige constructies, leidingwerken, sparingen enzovoort.
• Een complexe of moeilijk bereikbare situatie wordt 100% betrouwbaar in kaart gebracht.
• Een goede basis reduceert faalkosten in de uitwerking van oplossingen.
• Dat wat ontworpen is, wordt ook exact zo in de praktijk gebouwd.
• TCA Vogels doet dit voor alle steigers, bekistingen, ondersteuningen, bijzondere staalconstructies. (zoals: steigers om installaties in de industrie, steigers in monumenten, steigers op en rond kerktorens, staalconstructies benodigd voor de stabilisatie van oude gevels.)

TCA Vogels biedt totaal oplossingen. Is een 3D scan in uw geval de juiste keuze? Neem vrijblijvend contact op.

Voor meer informatie over het scannen zelf verwijzen wij u graag naar de website van Pelser-Hartman: http://www.meet-tekenwerk.nl/meettechnieken/3d-laserscanner/

Vogels Constructeur Uitvoering