Eusebius toren, Arnhem

Staalconstructies en hangende balancerende steigers 

Het maken van een ontwerp voor een steiger rond de toren om restauratie en reparatie werkzaamheden aan de gevel te kunnen doen. Hierbij mochten de daken niet belast worden. De achterzijde en de twee zijkanten van de steiger hangen en staan op de staalconstructie welke rust op de dragende delen van de toren in het klokkengestoelte. Aan de voorzijde is de steiger vanaf het maaiveld opgetrokken. De liften zijn aan het gebouw verankerd d.m.v. speciale stalen constructies waardoor de steiger niet belast wordt met de krachten uit de lift. Eveneens zijn diverse andere constructeis ontworpen zoals toegangspartijen, fundaties, schuttingen, kappen, etc.

Van ontwerp tot realisatie, van oplevering t/m demontage heeft TCA Vogels in alle fasen van het werk gezorgd voor de benodigde tekeningen, berekeningen, inspectie, bouw- en demontagebegeleiding.

De steiger is ontworpen voor een levensduur van minimaal 10 jaar.

Er is gekozen voor een afwijkende steiger slaghoogte van 2,3m. Hiervoor heeft een speciale productie plaats gevonden.

Hoofdopdrachtgever:
Stichting Eusebius

Opdrachtgever TCAV:
Dejo steigers

Vogels Constructeur Uitvoering