Hulpconstructie tekening

N

Voortdurende vernieuwing

N

Onafhankelijk en marktleider

N

Persoonlijke aanpak

N

Voortdurende vernieuwing

N

Onafhankelijk en marktleider

N

Persoonlijke aanpak

Hulpconstructie tekening

Voordat een hulpconstructie kan worden gebouwd, moet er eerst een duidelijke tekening worden gemaakt. Deze vormt de basis voor een goed ontwerp. TCA Vogels is hét ingenieursbureau dat u kunt inschakelen voor het maken van zo’n tekening. Wij zijn zeer bedreven in het ontwerpen van een hulpconstructie. Op deze manier ondersteunen wij verschillende bouwwerkzaamheden en helpen wij met het bouwen van tijdelijke constructies op onder andere evenementen.

Ideaal ontwerp voor een hulpconstructie met tekening

Wij overleggen altijd eerst met u voordat wij een hulpconstructie ontwerpen. Zo weten wij zeker dat deze aan al uw wensen en eisen zal voldoen. Wij maken een tekening en op basis daarvan kan een ontwerp voor de hulpconstructie worden gemaakt. Vaak ontwerpen wij hulpconstructies van hout, staal en beton, maar andere materialen zijn soms ook mogelijk. Bij het ontwerp wordt vooral rekening gehouden met stabiliteitscriteria. Zo weet u zeker dat de hulpconstructie veilig en stabiel is.

Hulpconstructie bij evenementen

Er gelden in de evenementenbranche bijzondere criteria voor hulpconstructies vanwege de grote mensenmassa en de korte duur van het gebruik van de voorzieningen. Daarom zijn er bepaalde normen opgesteld waaraan hulpconstructies moeten voldoen. TCA Vogels kan u helpen met een tekening en ontwerp voor een hulpconstructie die veilig is en aan deze normen voldoet.

Onze werkwijze

Wanneer u heeft overeengestemd met de offerte, wordt er een tekening van de hulpconstructie gemaakt. Onze tekeningen worden verstrekt in pdf-formaat en in full-colour aangeleverd. Als u uw tekening op synthetisch paper wilt is dit voor TCA Vogels ook geen probleem. Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen via 0492 – 66 40 04.

Bekijk ook eens: